Contact us
Image: AoFrio Field App in Use - Visual representation of a hand holding a phone with the AoFrio Field App displayed on the screen. The hand is positioned against a backdrop of commercial coolers, emphasizing the app's application in managing and monitoring refrigeration systems.

Bağlı soğutucularla bağlantılı müşteriler

Yakın zamanda en gelişmiş ticari soğutma müşterimizi doğrudan canlı Connect™ Bulut platformumuza bağladık; Bunun, soğutma filosu müşterilerine hizmet etmek için uygulama programlama arayüzleri (API’ler) tarafından etkinleştirilen ilk ticari soğutma ekosistemi olduğuna inanıyoruz.