Bize ulaşın

Şirket yönetimi

AoFrio Limited’in kendilerini dürüstlükle çalışmaya adamış yönetim kurulu ve idari kadrosu, tüm yöneticilerinden ve çalışanlarından dürüstlük ilkelerine uygun hareket etmelerini, yüksek etik standartları benimsemelerini ve sorumluluk sahibi olmalarını bekler.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumlulukları

Yönetim Kurulunun başlıca hedefi; temel ilkeler, uygun yönetim anlayışı ve etik stratejileri izleyerek ve şirketin kaynaklarının etkin ve yenilikçi bir şekilde kullanımını temin ederek hissedar değerinin arttırılmasıdır. Yönetim Kurulu; yönetim, gözetim, denetim ve Grup idaresinden sorumludur. Grubun günlük yönetiminden Genel Müdür sorumludur.

Yönetim Kurulu Tüzüğü kapsamında ilgili görev ve sorumluklar öngörülmektedir.

Uygunluk

Yönetim Kurulunun benimsediği yönetim ilkeleri; AoFrio tarafından yürütülen faaliyetlerin boyutuna ve doğasına uygun olduğu ölçüde, kayıtlı şirketlerin en iyi uygulama önerilerine ilişkin gereklilikleri karşılayacak şekilde belirlenmiştir. Yönetim Kurulumuz, 2022 tarihli Yeni Zelanda Borsası Kurumsal Yönetim İlkeleri (NZX İlkeleri) kapsamında belirtilen tüm ilkeleri uygun bulur ve şirketin yönetim ilkelerinin, politikalarının ve uygulamalarının NZX İlkeleri önerileriyle uygun görüldüğü şekilde uyumlu hâle getirilmiş olduğu kanaatindedir. Yıllık Faaliyet Raporumuz kapsamındaki Kurumsal Yönetim Bildirimiz, şirketin NZX İlkeleri kapsamındaki önerilerden birine uymamayı seçtiği durumlara yönelik açıklamalarımızın da dâhil olduğu detaylı bilgiler içermektedir.

Sağlık ve Güvenlik

Yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet olmamakla beraber, AoFrio bünyesinde bulunan, aylık olarak toplanan ve Yönetim Kuruluna bağlı bir Sağlık ve Güvenlik Heyeti bulunmaktadır. Şirketimiz, sağlıklı ve güvenli bir iş yeri ortamını her daim sürdürmeye tam anlamıyla kendini adamıştır ve tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır. Bu heyette, üst düzey yöneticiler ile önemli faaliyet alanlarından çalışanlarımız bir arada bulunmaktadır.

Heyetin görev ve sorumlulukları arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: Sağlık ve Güvenlik sistemimizi geliştirmek; tehlikeleri önceden belirlemek ve bunların ortadan kaldırılması veya asgariye indirilmesi için gerekli tüm adımları atmak; Sağlık ve Güvenlik hususlarıyla ilgili danışmanlık yapmak ve bu hususlarla ilgili olarak Şirket genelinde katılımı etkin bir şekilde teşvik etmek.

Sağlık ve Güvenlik Politikamıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Audit Committee

This committee operates under a charter approved by the Board and assists the Board in: overseeing the quality and integrity of external financial reporting including the accuracy, completeness and timeliness of financial statements; the appropriateness of accounting policies, areas of judgement, compliance with accounting standards, stock exchange and legal requirements; and the business’s relationship with, and the independence of, the external auditor.

The committee is composed of three non-executive directors, all of whom are independent. The current members are Gottfried Pausch, Keith Oliver and John McMahon (Chair).

Yönetici Atama ve İstihkak Heyeti

Bu heyet, Yönetim Kurulu tarafından onaylı bir tüzük çerçevesinde hareket eder ve Kurula şu konularda yardımcı olur: kıdemli yönetici ekibinin atanması ve ödenecek ücret ve maaşların belirlenmesi; yönetim başarısının planlanması; maaş sözleşmelerinin incelenmesi ve onaylanması; çalışan teşviki tedbirlerinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin hak edişlerinin tespit edilmesi. Heyet ayrıca, şirket genelindeki önemli ücretlendirme politikaları ve programları hakkındaki teklifler üzerine önerilerde bulunur. Alt heyet, bu görevi yerine getirirken Şirketin üst yönetiminden bağımsız hareket eder ve ücretlendirme paketlerinin uygunluğu konusunda bağımsız öneriler üretir.

Keith Oliver (Chair) ve Gottfried Pausch heyetin mevcut üyeleridir.

Risk Committee

This committee operates under a charter approved by the Board and assists to align the board and management as it embarks on a risk management program. The primary responsibility of the risk committee is to oversee and approve the company-wide risk management process and action plans.

The Risk committee is composed of two non-executive directors, of whom are independent. The current members are Gottfried Pausch and Greg Allen (Chair).

Teknoloji ve İnovasyon Heyeti

Bu heyet, Yönetim Kurulu tarafından onaylı bir tüzük çerçevesinde hareket eder ve genel şirket stratejisini denetleme ve bu konuda danışmalık yapma ile teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin verimliliği konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olur.

John Scott (Chair) ve Gottfried Pausch heyetin mevcut üyeleridir.

Diğer Heyetler

Yönetim Kurulu muhtelif zamanlarda belirli bir konu veya projenin yönetimine yardımcı olması amacıyla ayrı bir heyet oluşturabilmektedir.

AoFrio politikaları

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

Yönetim Kurulumuzla tanışın

Image Description: A middle-aged man with a warm smile and a touch of distinguished grey hair stands confidently, his arms crossed in a relaxed manner. His dark hair and well-kept beard contribute to his composed appearance. Dressed in a sleek black AoFrio branded polo shirt, he conveys a sense of professionalism and approachability.

John Scott

Chairman, Independent Director
Image Description: A middle-aged man with a warm smile and a touch of distinguished grey hair stands confidently, his arms crossed in a relaxed manner. His dark hair and well-kept beard contribute to his composed appearance. Dressed in a sleek black AoFrio branded polo shirt, he conveys a sense of professionalism and approachability.

John Scott

Chairman, Independent Director

John has been an AoFrio board member since 2019. His in-depth knowledge of IoT and global supply chains has seen him play a pivotal role in recalibrating the business into a hardware-enabled, SaaS company.

Alongside his role on the AoFrio Board, John is the CEO of Invenco Group, a global provider of self-service payment solutions. John has previously held positions at Navico, Number 8 Workshop, Brunswick Corporation, Navman Technology NZ, and Volex.

Image Description: A smiling middle-aged man with a friendly demeanor stands confidently, his arms crossed in a relaxed posture. His distinguished grey hair and black glasses add a touch of refinement to his appearance. Dressed in a sleek black AoFrio branded polo shirt, he strikes a balance between professionalism and approachability.

John McMahon

Independent Director
Image Description: A smiling middle-aged man with a friendly demeanor stands confidently, his arms crossed in a relaxed posture. His distinguished grey hair and black glasses add a touch of refinement to his appearance. Dressed in a sleek black AoFrio branded polo shirt, he strikes a balance between professionalism and approachability.

John McMahon

Independent Director

John has more than 30 years’ experience in the Australasian equity markets, predominantly as an equity analyst covering the telecommunications, media, gaming, transport, and industrials sectors.

John’s previous roles include Head of Research and Head of Equities for ABN AMRO NZ and Managing Director of ASB Securities.

John is a director and Chair of Solution Dynamics Ltd (SDL), is director and Chair of Vital Ltd (VTL) and is a director and Chair of NZX Ltd (NZX).

Image Description: A composed middle-aged man stands confidently with his arms crossed. His brown hair, lightly touched with grey, frames a face accented by black glasses. Dressed in a black AoFrio polo shirt, his attire reflects professionalism and modernity.

Keith Oliver

Independent Director
Image Description: A composed middle-aged man stands confidently with his arms crossed. His brown hair, lightly touched with grey, frames a face accented by black glasses. Dressed in a black AoFrio polo shirt, his attire reflects professionalism and modernity.

Keith Oliver

Independent Director

Keith is also an Independent Director at Rakon Limited, Chairman of Blackhawk.io, and a director at VWork Limited and Alto Capital.

Keith’s previous roles include Executive Chairman at high tech company Compac Sorting Ltd and independent Director of the science led Crown Research Institute ESR.

Image Description: A middle-aged man with dark hair, slightly salt-and-peppered with grey, stands confidently with a welcoming smile, his arms casually crossed. Dressed in a professional yet approachable manner, he wears a black AoFrio polo shirt that complements his demeanor.

Greg Allen

Director
Image Description: A middle-aged man stands confidently with a friendly smile, his arms casually crossed. Dressed in a professional yet approachable manner, he wears a black AoFrio polo shirt that aligns with his demeanor.

Greg Allen

Director

Greg, dokuz yıl boyunca görev yaptığı AoFrio’nun eski CEO’sudur. Kendisi 30 yılı aşkın bir süredir dünya çapında iş geliştirme, tedarik zinciri ve teknoloji üretimi alanlarında lider olarak çalışmıştır. Vancouver, Kanada’da ikamet eden Greg, halen Chrysalix Venture Capital’in ortağı, HaiLa’nın Yönetim Kurulu Başkanı, Liminal’in yönetim kurulu gözlemcisi ve Richmond, British Columbia Şehri Ekonomik Danışma Komitesi üyesidir.

Image: Confident Smiling Young Blonde Woman - Visual representation of a young blonde woman standing with confidence, her arms crossed. She wears a cheerful smile, projecting a self-assured and approachable demeanor.

Melissa Clark-Reynolds

Independent Director
Image: Confident Smiling Young Blonde Woman - Visual representation of a young blonde woman standing with confidence, her arms crossed. She wears a cheerful smile, projecting a self-assured and approachable demeanor.

Melissa Clark-Reynolds

Independent Director

Melissa Clark-Reynolds, bir dizi Teknoloji şirketinin girişimcisi ve CEO’su olarak 25 yılı aşkın bir deneyimin ardından Fütürist oldu.

Kendisine 2015 yılında Teknolojiye Hizmetleri için ONZM ödülü verilmiştir. Melissa, Atkins Ranch Lamb, Alpine Energy ve Wētā atölyesinin yöneticisidir.

Melissa, futurecentre.nz aracılığıyla dönüşüm stratejilerini hayata geçirmek için gıda şirketleriyle birlikte çalışmaktadır.

Image: Confident Smiling Young Brunette Woman - Visual representation of a young brunette woman standing with confidence, her arms crossed. She wears a cheerful smile, projecting a self-assured and approachable demeanor.

Roz Buick

Independent Director
Image: Confident Smiling Young Brunette Woman - Visual representation of a young brunette woman standing with confidence, her arms crossed. She wears a cheerful smile, projecting a self-assured and approachable demeanor.

Roz Buick

Independent Director

Roz, süreç otomasyonu ve yeniden tasarlanmış bilgi yönetimi yoluyla endüstrileri dijital olarak dönüştürmek için işletmelere ve ekiplere liderlik etme konusunda 27 yıllık deneyime sahiptir. Bir değişim katalizörü olarak, tarım, inşaat ve mühendislik, gayrimenkul ve çevre yönetimi gibi çeşitli sektörlerde sinerjik ürün ve pazara açılma stratejileri aracılığıyla işletmeleri yenileme ve ölçeklendirme konusunda yeteneklidir.

Oracle’da Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olup aynı zamanda ANZ, ABD ve Meksika’daki teknoloji ve inşaat şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir. Virginia Tech USA ve Lincoln University NZ’de karmaşık karar verme süreçleri için sistem modelleme ve yapay zeka yazılımı konularında bilim insanı ve öğretim görevlisi olarak eğitim almış olup, Tarım Bilimleri alanında lisans, simülasyon modelleme alanında doktora (Lincoln Uni. NZ) ve Executive MBA (Duke Uni. NC) derecelerine sahiptir.

AoFrio’ın yatırımcı ilişkileri ekibiyle irtibata geçin